Stedenbouw

Diverse product gemaakt tijdens mijn studie bouwkunde/stedenbouw en tijdens mijn werk bij de gemeente Zaanstad.


Augustus 2010 – Januari 2012

Stedenbouwkundig beleidsmedewerker Gemeente Zaanstad

     - Onderzoek naar braakliggende terreinen in Zaandam en Amsterdam. 

     - Beoordelen van bouwaanvragen.

     - Aanpassingen maken in de nota erfbebouwing.

     - Ontwerpen van speelplaatsen

      - Onderzoek braakliggende terreinen:    http://maps.amsterdam.nl/braakliggende_terreinen/